100 verhalen

Ter ere van het 100-jarig bestaan verzamelen we 100 verhalen over de VOS. In aanloop naar de reünie verschijnen deze op de website met als sluitstuk op 25 mei het honderdste.

Er zijn zoveel verhalen te vertellen: herinneringen van oud-leerlingen en bestuursleden, ervaringen van leerkrachten die soms zelf leerling zijn geweest, veranderingen in de wijze van lesgeven, gebeurtenissen in de oorlog, een ander onderwijslandschap en verhalen over vriendschappen en avonturen die ontstaan in de periode op een basisschool. Tezamen ontstaat zo een beeld van de VOS vroeger en nu, wat veranderd is in de loop der jaren, wat hetzelfde is gebleven en wat typisch VOS is.

Na afloop van de 100 verhalen in 100 dagen zullen de verhalen gebundeld worden. Zo kunnen we de lange geschiedenis van de school niet alleen laten herleven, maar kunnen we deze ook vastleggen voor de toekomst.