Missie en Visie

De van Oldenbarneveltschool is een eenpitter. Een school met een geschiedenis van 100 jaar, opgericht door ouders en niet ressorterend onder een overkoepelend schoolbestuur, maar een schoolvereniging waarvan de ouders (ouders/verzorgers) van de leerlingen op school lid zijn. Het hoogste orgaan in een vereniging is de Algemene Leden Vergadering en daarmee dus de ouders van de leerlingen. Het besturen van de schoolvereniging is belegd bij een directeur-bestuurder, die tevens de schoolleider is van de school. Een toezichthoudend bestuur, grotendeels bestaand uit een aantal leden, vormt het interne toezichtsorgaan.

De school heeft op onderwijskundig gebied onderstaande visie:


Alle kinderen krijgen de kans zich optimaal te ontwikkelen.


Onze visie komt onder andere tot uiting in het neutrale karakter van de school waarbij leerlingen vanuit alle achtergronden welkom zijn om zich op de VOS te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen van onszelf en de leerlingen. Onze missie geeft weer hoe we die visie denken te bereiken bij ons op school.


Met een breed lesaanbod en bekwaam team verzorgen we kwalitatief goed basisonderwijs.


Kernwaarden

Richtinggevend in al ons handelen zijn de kernwaarden van De VOS:

Creativiteit
We zijn in staat om tot creatieve oplossingen te komen voor uiteenlopende vraagstukken en durven anders te denken.

Eigenaarschap
Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en taken.

Inlevingsvermogen
In de relaties die we aangaan houden we rekening met en hebben we respect voor de ander.

Kunde
We werken in een professionele cultuur aan een rijke en brede ontwikkeling.

Vertrouwen
Iedereen kan en mag zichzelf zijn. We hebben vertrouwen in onszelf en kunnen vertrouwen hebben in de ander. We kunnen omgaan met tegenslag en feedback.