Missie en Visie

De doelstelling van de schoolvereniging luidt: “Het geven van neutraal onderwijs aan kinderen of pupillen van leden van de vereniging door middel van de oprichting en/of instandhouding van één of meer scholen, zonder daarbij het maken van winst te beogen.” Naast deze statutaire doelstelling heeft de school op onderwijskundig gebied een missie:


‘Vanuit een veilige basis leer je op jezelf te vertrouwen en door aandacht voor creativiteit en een uitgebreid lesaanbod ontdek je waar je talenten liggen zodat je klaar bent voor de volgende stap’.


Onze visie komt tot uiting in het neutrale karakter van de school waarbij leerlingen vanuit alle achtergronden welkom zijn om zich op de VOS te ontwikkelen op kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie. We hebben hoge verwachtingen van onszelf en de leerlingen waarbij regieversterkend handelen een leidraad is voor het realiseren onze ambities. Motto: ‘Kennis en kunde met aandacht.’
Richtinggevend in al ons handelen zijn de kernwaarden van De VOS.

Kernwaarden

Creativiteit
We zijn in staat om tot creatieve oplossingen te komen voor uiteenlopende vraagstukken en durven anders te denken.

Eigenaarschap
Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en taken.

Inlevingsvermogen
In de relaties die we aangaan houden we rekening met en hebben we respect voor de ander.

Kunde
We werken in een professionele cultuur aan een rijke en brede ontwikkeling.

Vertrouwen
Iedereen kan en mag zichzelf zijn. We hebben vertrouwen in onszelf en kunnen vertrouwen hebben in de ander. We kunnen omgaan met tegenslag en feedback.