Lestijden & vakanties

De van Oldenbarneveltschool werkt met een continurooster; dat wil zeggen dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven.

De schooldeuren worden iedere dag om 08.20 uur geopend.
De lessen starten om 8.30 uur en eindigen om 15.00 uur.

De leerlingen lunchen in de klas en hebben in de groepen 1/2 een middagpauze van 30 – 45 minuten. De groepen 3 t/m 8 hebben 30 minuten middagpauze.
Vanaf 15.15 uur zijn er naschoolse activiteiten waarvoor leerlingen opgegeven kunnen worden.
De woensdag verloopt anders; dan eindigen de lessen om 12.15 uur.

Vakantiedata

Vakantiedata Schooljaar 2022-2023

Zomervakantie:  zaterdag 09 juli t/m zondag 20 augustus ’22
Herfstvakantie:  zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober ’22
Kerstvakantie:  vrijdag 23 december t/m zondag 08 januari ‘23
Voorjaarsvakantie:  vrijdag 24 februari t/m maandag 06 maart ‘23
Goedevrijdag/Pasen:  donderdag 06 april t/m maandag 10 april ’23
Meivakantie:  zaterdag 22 april t/m zondag 07 mei ’23
Hemelvaart:  donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei ’23
Pinksteren:  zaterdag 27 mei t/m dinsdag 30 mei ’23
Zomervakantie ’22:  zaterdag 08 juli t/m zondag 20 augustus ’23

Studiedagen:

donderdag 22 en vrijdag 23 september ’22
woensdag 23 november ’22
maandag 6 maart ’23
donderdag 06 april ’23
dinsdag 30 mei ’23

Extra vrije (mid)dagen:

maandagmiddag 5 december ’22
vrijdag 23 december ’22
vrijdag 24 februari ’23
vrijdagmiddag 7 juli ’23