Lestijden & vakanties

De van Oldenbarneveltschool werkt met een continurooster; dat wil zeggen dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven.

De schooldeuren worden iedere dag om 08.20 uur geopend.
De lessen starten om 8.30 uur en eindigen om 15.00 uur.

De leerlingen lunchen in de klas en hebben in de groepen 1/2 een middagpauze van 30 – 45 minuten. De groepen 3 t/m 8 hebben 30 minuten middagpauze.
Vanaf 15.15 uur zijn er naschoolse activiteiten waarvoor leerlingen opgegeven kunnen worden.
De woensdag verloopt anders; dan eindigen de lessen om 12.15 uur.

Vakantiedata

Vakantiedata Schooljaar 2023-2024

Zomervakantie:  zaterdag 08 juli t/m zondag 20 augustus ’23
Herfstvakantie:  zaterdag 14 oktober t/m maandag 23 oktober ’23
Kerstvakantie:  vrijdag 22 december t/m zondag 07 januari ‘24
Voorjaarsvakantie:  vrijdag 16 februari t/m dinsdag 27 februari ‘24
Goedevrijdag/Pasen:  donderdag 28 maart t/m maandag 1 april ’24
Meivakantie:  zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei ’24
Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei ’24
Zomervakantie ’24:  zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus ’24

Studiedagen:

woensdag 20 september ’23
maandag 23 oktober ’23
maandag 26 februari en dinsdag 27 februari ’24
dinsdag 2 april ’24
maandag 17 juni ’24

Extra vrije (mid)dagen:

dinsdagmiddag 5 december ’23
vrijdag 22 december ’23
vrijdag 16 februari ’24
vrijdagmiddag 12 juli ’24