Lestijden & vakanties

De van Oldenbarneveltschool werkt met een continurooster; dat wil zeggen dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven.

De schooldeuren worden iedere dag om 08.20 uur geopend.
De lessen starten om 8.30 uur en eindigen om 15.00 uur.

De leerlingen lunchen in de klas en hebben in de groepen 1/2 een middagpauze van 30 – 45 minuten. De groepen 3 t/m 8 hebben 30 minuten middagpauze.
Vanaf 15.15 uur zijn er naschoolse activiteiten waarvoor leerlingen opgegeven kunnen worden.
De woensdag verloopt anders; dan eindigen de lessen om 12.15 uur.

Vakantiedata

Vakantiedata Schooljaar 2020-2021

Zomervakantie:   zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus ’20
Herfstvakantie:   zaterdag 17 oktober t/m maandag 26 oktober ’20
Kerstvakantie:   vrijdag 18 december t/m zondag 03 januari ‘21
Voorjaarsvakantie:   donderdag 18 februari t/m maandag 01 maart ‘21
Goedevrijdag/Pasen:   vrijdag 02 april t/m dinsdag 06 april ’21
Meivakantie:   zaterdag 01 mei t/m zondag 16 mei ’21
Hemelvaart:   donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei ’21
Pinksteren:   vrijdag 21 mei t/m maandag 24 mei ’21
Zomervakantie ’21:   zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus ’21

Studiedagen:

maandag 26 oktober ’20
maandag 18 februari ’21
maandag 1 maart ’21
dinsdag 6 april ’21
vrijdag 21 mei ’21.

Extra vrije middagen:

vrijdagmiddag 18 december ’20
dinsdag 27 april ’21 (Koningsdag)
vrijdagmiddag 16 juli ’21.

Vakantiedata Schooljaar 2021-2022

Zomervakantie:  zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus ’21
Herfstvakantie:  zaterdag 16 oktober t/m maandag 25 oktober ’21
Kerstvakantie:  vrijdag 24 december t/m zondag 09 januari ‘22
Voorjaarsvakantie:  vrijdag 25 februari t/m maandag 07 maart ‘22
Goedevrijdag/Pasen:  vrijdag 15 april t/m dinsdag 19 april ’22
Meivakantie:  zaterdag 23 april t/m zondag 08 mei ’22
Hemelvaart:  donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei ’22
Pinksteren:  zaterdag 04 juni t/m dinsdag 07 juni ’22
Zomervakantie ’22:  zaterdag 09 juli t/m zondag 21 augustus ’22

Studiedagen:

maandag 25 oktober ’21
donderdag 25 en vrijdag 26 november ’21
maandag 7 maart ’22
dinsdag 19 april ’22
dinsdag 7 juni ’22

Extra vrije middagen:

vrijdagmiddag 3 december ’21
vrijdagmiddag 8 juli ’22