Lestijden & vakanties

De van Oldenbarneveltschool werkt met een continurooster; dat wil zeggen dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven.

De schooldeuren worden iedere dag om 08.20 uur geopend.
De lessen starten om 8.30 uur en eindigen om 15.00 uur.

De leerlingen lunchen in de klas en hebben in de groepen 1/2 een middagpauze van 30 – 45 minuten. De groepen 3 t/m 8 hebben 30 minuten middagpauze.
Vanaf 15.15 uur zijn er naschoolse activiteiten waarvoor leerlingen opgegeven kunnen worden.
De woensdag verloopt anders; dan eindigen de lessen om 12.15 uur.

Vakantiedata

Vakantiedata Schooljaar 2020-2021

Zomervakantie: 18-07 t/m 30-08-’20
Herfstvakantie: 17 -10 t/m 25-10-’20
Kerstvakantie: 18-12 t/m 03-01-‘21
Voorjaarsvakantie: 19-02 t/m 28-02-‘21
Goedevrijdag/Pasen: 02-04 t/m 05-04-’21
Meivakantie: 01-05 t/m 16-05-’21
Hemelvaart: 22-05 t/m 24-05-’21
Pinksteren: 22-05 t/m 24-05-’21
Zomervakantie ’21: 17-07 t/m 29-08-’21

Studiedagen: maandag 26 oktober ’20, maandag 18 februari ’21, maandag 1 maart ’21, dinsdag 6 april ’21, vrijdag 21 mei ’21.

Extra vrije dagen : vrijdag 18 december ’20, vrijdag 19 februari ’20, maandag 24 mei ’21.