Bestuur

Als je vragen hebt aan het bestuur, kun je die stellen via bestuur@oldenbarneveltschool.nl.
Heb je vragen die betrekking hebben op je kind, dan is het eerste aanspreekpunt op school zoveel mogelijk de leerkracht van je kind, de intern begeleider of de directeur.
In het uitzonderlijke geval dat ouders en directie er samen niet uitkomen, kun je met je vraag of klacht bij het bestuur terecht. De huidige bestuursleden zijn:

Elise Spruijt

Directeur-bestuurder

Mijn naam is Elise Spruijt- van den Berg en sinds maart 2020 werk ik als directeur-bestuurder op de VOS. Ik woon in Gouda met mijn man Willem en onze drie kinderen Jard, Stan en Jens. Als moeder van 3 schoolgaande kinderen voel ik me verbonden met de ouders van onze leerlingen en als professional draag ik graag een steentje bij in het maatschappelijk domein.

De ontwikkeling van de jeugd loopt als een rode draad door mijn loopbaan waar ik als docent, bestuursadviseur, project- en procesleider actief ben geweest. Naast mijn werk op de VOS ben ik toezichthoudend bestuurder in de kinderopvang en MR-lid op de school van mijn kinderen.

Op de VOS vond ik een warm welkom en veel kennis, kunde en ambitie aanwezig om voor onze leerlingen, team en organisatie kwaliteit te leveren.

Vanessa Kuilenburg

Voorzitter, Algemene zaken, Juridische zaken

Mijn naam is Vanessa van Kuilenburg-Brouwer, moeder van Philippine en Cécile. We hebben gekozen voor De van Oldenbarneveltschool vanwege het kleinschalige karakter van de school, de kwaliteit van het onderwijs en de ouderbetrokkenheid bij de school. Dat trok ons aan en daar draag ik ook graag actief aan bij. Daarom ben ik sinds 2015 als bestuurslid betrokken, vanaf juni 2017 als voorzitter.

In het dagelijks leven werk ik als privacy-jurist bij verschillende organisaties, waaronder bij scholen vergelijkbaar met De van Oldenbarneveltschool. Als Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) houd ik daar toezicht op de manier waarop deze organisaties met persoonsgegevens omgaan. Daarnaast geef ik advies op AVG-gebied. Deze kennis en toezichthoudende vaardigheden komen vanzelfsprekend ook bij de bestuursfunctie goed van pas.

Auke Droogh

Penningmeester, Financiën

Mijn naam is Auke Droogh en ben samen met Marieke ouders van Tije (Groep 7) en iefke (Groep 6). Ik woon al bijna 25 jaar met veel plezier in Rotterdam. Wij vinden het fijn om onze kinderen in het grote Rotterdam te laten opgroeien met daarbij de geborgenheid en kleinschaligheid van de VOS. Onze kinderen gaan hier dan ook met veel plezier naar toe.

Als ouder ben ik altijd betrokken geweest bij het reilen en zeilen op de VOS. In eerste instantie als lid van de Vereniging tijdens de ALV’s en andere bijeenkomsten voor leden. De afgelopen jaren ook in een toezichthoudende rol als lid van de verantwoordingscommissie. Ik vind betrokkenheid van leden bij een vereniging belangrijk en ik lever daarom waar mogelijk graag inhoudelijk mijn bijdrage. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld als lid van het toezichthoudend bestuur voor de rol van toezichthoudend bestuurder financiën.

Iets over mijn professionele achtergrond: ik ben begonnen als assistent accountant bij een accountantskantoor. Hierna heb ik ervoor gekozen om het bedrijfsleven in te gaan. Mijn huidige functie is concerncontroller bij een groot bouwbedrijf, waar ik verantwoordelijk ben voor de gehele financiële kolom.

Ik wil er graag voor zorgen dat de school met de beschikbare (financiële) middelen die van de overheid worden ontvangen, zijn karakter, kwaliteit kan vasthouden.

Arjan Nataraj

Secretaris, ICT, HRM

Mijn naam is Arjan Nataraj, vader van Nouk, Hugo, Tuur en nog 1 toekomstige VOS’er. Femke de Wit is mijn partner en samen wonen we aan de Mathenesserlaan. Geboren in Poona (India), getogen in Den Haag en sinds mijn studie aan de Erasmus Universiteit ben ik blijven hangen in Rotterdam. Tot de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van. Er zijn simpelweg teveel leuke plekken waar we regelmatig komen en genieten. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van Mixit, een bureau dat organisaties helpt hun medewerkers beter te laten werken met digitale tools.

In mijn werk heb ik de laatste 15 jaar gemerkt wat er is veranderd op de werkvloer: talentvolle young professionals bedenken waanzinnige mooie dingen en werken op innovatieve wijze samen. Ik vind het dan ook spannend wat er de komende 15 jaar gaat gebeuren. Dat betekent zeker iets voor onze kinderen die nu op de VOS zitten en beginnen aan hun reis in onderwijsland. Met mijn rol in het bestuur wil ik graag een bijdrage leveren aan die reis en zorgen dat de VOS de leuke, leerzame, veilige plek is die het altijd al was. En ook een beetje meegaat met de tijd.

Suzan van de Bilt

Algemeen lid, Communicatie

Ik ben Suzan van de Bilt en moeder van 3 VOS-ers: Bas, Noor en Thomas. Toen wij al een aantal jaren geleden voor het eerst over de drempel van de VOS stapten, voelde het meteen goed voor mijn man Bas en mij. Inmiddels weten we dat ons gevoel ons niet bedrogen heeft. Het kleinschalige van de school, de aandacht voor de kinderen, de ouderbetrokkenheid en last but not least de kwaliteit van het onderwijs maken dat onze kinderen een goede en veilige start kunnen maken.

Zelf ben ik opgeleid als fiscaal jurist, maar al weer vele jaren werkzaam in de financiële sector. Daar heb ik zeer uiteenlopende taken vervuld; van commerciële en leidinggevende rollen tot toezichthoudende. Op dit moment houd ik me bezig met Bijzonder Beheer. Met deze brede achtergrond en kritisch opbouwende blik wil ik me graag als bestuurslid inzetten om de VOS een goede plek voor onze leerlingen te laten zijn en blijven.

Helmie Dingemans

Algemeen lid, Onderwijskwaliteit

Mijn naam is Helmie Dingemans en ik ben de moeder van Abel (groep 8) en Liene (3).
De VOS is voor mij een school waar veel leerlingen en ouders elkaar kennen, een zeer divers en solide leeraanbod wordt geboden en de docenten betrokken en deskundige zijn. Van oorsprong ben ik visueel antropoloog en woonde en werkte een tijd, met mijn man Jan Willem, in Kameroen. Toen ik moeder werd, maakte ik de switch naar het onderwijs en werd docent maatschappijleer.

Op mijn ideale school kunnen kinderen helemaal zichzelf zijn en ontdekken waar ze goed in zijn én wat ze nog willen leren. Het is een school met docenten die alle leerlingen zien en maatwerk kunnen leveren, zodat de leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Goed contact met ouders is daarbij cruciaal.
De Van Oldenbarneveltschool heeft naar mijn mening de potentie om zo’n school te zijn en dat motiveert extra om er mijn steentje te willen bijdragen. Mijn onderwijskundige achtergrond biedt daarbij een meerwaarde.

Vicky Verschoor

Algemeen lid

Mijn naam is Vicky Verschoor, moeder van Brecht en Romke. De betrokkenheid, heldere visie op onderwijs en kleinschaligheid spraken ons aan ten tijde van de keuze voor de VOS. En ook het bijzondere dat ouders ooit de school oprichtten en tot op heden het bestuur vormen, dit kenden we van het kinderdagverblijf. Het geeft de ruimte om gerichte keuzes te maken voor de VOS.

Ik ben geboren en getogen Rotterdammer. Na een uitstapje en mijn studie orthopedagogiek in Utrecht, keerde ik weer terug. In mijn werk draag ik gedreven door kennis bij aan een betere kwaliteit van zorg, hulp en ondersteuning voor de (mentale) ontwikkeling van jongeren. Dat deed ik eerst als coördinator van de kinderpsychiatrische kliniek bij het ErasmusMC en momenteel bij ZonMw, waar we onderzoek en innovatie mogelijk maken.

Als lid van het toezichthoudend bestuur graag bijdragen aan een goede en prettige school waar kinderen en het team zich kunnen ontplooien. Zodat zij zich tot kleine, kundige burgers van onze wereldstad kunnen ontwikkelen en klaar zijn de volgende stappen na de basisschool.