Team

Elise Spruijt

Directeur-bestuurder

Rob Vink

Adjunct-directeur en Docent Groep 7

Lisette van der Lee

Remedial Teacher

Famke van Zuuren

Intern Begeleider

Marjolijn Tollenaar

Docente Groep 1/2A

Lynn Euser

Docente Groep 1/2A en 8

Marjon Bergijk

Docente Groep 1/2B

Bianca Grinwis

Docente groep 1/2B en Onderwijsassistente Onderbouw

Agnes de Geus

Docente Groep 1/2C

Leonie Vrins

Docente Groep 1/2C en 3

Caroline Kok

Docente Groep 3 en Onderbouwcoördinator

Patrick Lubben

Docent Groep 4

Bo Extra

Docente Groep 5

Achim Vreeswijk

Docent Groep 6

Carianne Kalousdian

Docente Groep 7

Lourens van der Kleij

Docent Groep 8

Laura van der Eijk

Docente Bewegingsonderwijs

Andrea Jacobs

Docente Beeldende Vorming en Techniek

SKVR

Docenten Muziek

Marianne Brezet

Administratie

Marjolein van der Weijden

Co-teacher Onderbouw

Ruben van Gorcum

Co-teacher Bovenbouw

Farisha Molai

Onderwijsassistente Middenbouw

Shawnedy van Wingerden

Onderwijsassistente Bovenbouw