Ouderbetrokkenheid

Ouders kunnen op veel manieren betrokken zijn bij hun kinderen.
Naast het uit ouders gevormde schoolbestuur is er op school een medezeggenschapsraad (MR) en een activiteitencommissie.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.
Zij helpen de school door mee te denken, te adviseren en in sommige gevallen in te stemmen bij bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolplan en de schoolgids, bij financiële aangelegenheden, het personeelsbeleid en bouwzaken.

De activiteitencommissie bestaat uit ouders die zich bezig houden met allerlei praktische en organisatorische zaken. Zij zorgen er onder andere voor dat de school er prachtig uitziet met Sinterklaas, kerst en andere evenementen.
Uiteraard is er ook wel eens hulp nodig bij uitstapjes, sportdagen, luizencontrole of het versieren van het lokaal. Per groep zijn er twee klassenouders; zij helpen de leerkrachten ouders te zoeken voor deze aangelegenheden.