De school

De VOS wil zijn leerlingen binnen een kindvriendelijke, uitdagende en gestructureerde leeromgeving stimuleren zich optimaal en met plezier op cognitief, fysiek en sociaal-emotioneel gebied te ontplooien, zodat ze kunnen opgroeien tot geïnteresseerde, zelfstandig en kritisch denkende personen.

Op De van Oldenbarneveltschool bieden wij eigentijds, goed gefaciliteerd, gedegen onderwijs in een veilige sfeervolle omgeving.
Er wordt structuur geboden binnen een leerstoffen-jaarklassensysteem, waarbij ernaar gestreefd wordt dat de ontwikkeling van alle kinderen tot haar recht komt.

De groepen van gemiddeld 30 leerlingen krijgen op drie niveau’s gedifferentieerd les.
De groepsleerkracht wordt hierbij ondersteund door een onderwijsassistent (onderbouw), co-teachers (groep 3 t/m 8), een remedial teacher en vakdocenten.

Er zijn vakdocenten voor de vakken Beeldende Vorming en Techniek, bewegingsonderwijs, muziek en ICT. Voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusklas.
De school heeft momenteel ongeveer 240 leerlingen, verdeeld over 9 groepen: drie groepen 1/2 en vanaf groep 3 één groep per leerjaar.