100 verhalen

De school heeft een leerlingenraad die bestaat uit 7 leerlingen. Ik zit vanaf groep 6 in de leerlingenraad en zit nu in groep 7. We hebben belangrijke rollen zoals de voorzitter, secretaris en de vicevoorzitter. Ik ben de coördinator van het afvalplan: alle klassen maken het schoolplein en de wijk schoon. We hebben een box gemaakt voor de kinderen in de klassen om ideeën in te doen en dan proberen wij het idee uit te voeren. Het is moeilijk om alles uit te voeren, dus is het belangrijk om met elkaar te vergaderen. Dat is eigenlijk het belangrijkste van de leerlingenraad: we proberen zoveel mogelijk dingen voor de school en de kinderen te organiseren.
Mijn mening: het is gewoon leuk om de kinderen een mooie ervaring te geven op school!

Rei, Leerling Groep 7

Ik zit in de leerlingenraad van de Oldenbarneveltschool. Ik ben niet de enige die er in zit, dit zijn de leden.

Groep 8: Nouk, Valentin, Thomas
Groep 7:Hugo, Rei
Groep 6: Celeste, Stijn

De leerlingenraad heeft allemaal plannen. De leden hebben ook allemaal ideeën, want anders kom je er niet in. Zo heeft iedereen een idee, we overleggen welke ideeën het beste zijn. Als we er uit zijn gekomen dan proberen we ze het best uit te voeren.

We hebben al de WC Trofee gemaakt, daardoor zijn de wc’s veel schoner. Dit vinden ook de schoonmakers. En er komt een steppenstalling.
We vergaderen om de 2 weken. En meester Ruben is de begeleider, we hebben ook bijvoorbeeld een Voorzitter, Notulist.
In groep 6 houden we de verkiezingen waarbij de 2 kinderen met de beste ideeën worden gekozen. Als je in groep 6 bent gekozen, zit je tot en met groep 8 er in.
Het is leuk om iets voor de school te doen!

Hugo, Leerling Groep 7