100 verhalen

Van 2008 tot 2019 heeft de BSO Hutspot drie dagen per week op de VOS buitenschoolse opvang verzorgd. Met Hutspot waren we tot 18.00u op school. Vooral in de winter, als de avondschemer vroeg inzette, werd de lege school een ander universum. De donkere lokalen staken af tegen de warm verlichte gang. De verste hoek onzichtbaar. We waren boven helemaal alleen in ons grote kasteel. Als de bel ging en ik de statige trap afrende naar de grote houten deur, werd dit kasteelgevoel nog meer versterkt. Fantasieverhalen creëren zijn mijn dierbaarste herinneringen aan alle naschoolse activiteiten. Vaak gooide ik een idee in de lucht en de kinderen pikten het gelijk op. Even vaak waren het de kinderen zelf die spannende aliens, Sint en knoei-pieten en fiasco bingo-avonden filmpjes verzonnen. Aan mij de taak om het op camera vast te leggen en enig structuur in het enthousiasme te brengen.

Ik ben de school nog heel dankbaar dat we de gymzaal of de AV- en handenarbeid lokalen mochten gebruiken. Ook als we een scene in de klas moesten maken vond de juf het geen probleem als we het vroegen. De kelder was natuurlijk ook zo’n spannende plek om te filmen. Er is nog zelfs een naschoolse Brede school activiteit in de kelder geweest. Een Hutspot juf zat daar met een creatieve club. Voordat je bij de aaneen geschoven tafels onder de ramen kwam liep je eerst langs kasten met kerstversieringen en dozen. Gezellig was het toch. Het daglicht kwam nog binnen. Deze activiteit duurde van 15.00 tot 16.00 u.

Ik heb nog eens een les vervangen waarbij we met stof en scharen aan de slag gingen. Alle VOS kinderen konden zich hiervoor inschrijven. Drie keer per jaar liepen de kinderen naar huis met gele of rode A-4tjes waarop ze hun activiteit-keuze konden aangeven. Voor Marianne weer een grote puzzel om de lijsten te maken en de gastdocenten te contracteren. Keuze genoeg. Streetdance, graffiti, kleuterknutselen, sportieve activiteiten. Voor elke leeftijd, interesse en energie-niveau een mogelijkheid. Ik vind het nog altijd heel bijzonder dat de kinderen deze kansen kregen. Nog even, na school, een fijne tijd hebben en nieuwe ervaringen opdoen.

Judith Otte, BSO Hutspot-juf 2008-2019