100 verhalen

Denkend aan mijn tijd in het bestuur van de VOS komt het volgende naar boven:

‘Never a dull moment’,
grote issues die vragen om elke avond overleg of een plotseling ingelast spoedoverleg,
sterke vrouwen op de voorzittersstoel,
mooie heisessies met het bestuur,
een escaperoom met het team,
vergaderen tot half twee ’s nachts,
ik die niet wist wie Dries Roelvink was tijdens een pub quiz,
een hecht en sterk leerkrachten team,
gezellige jaarlijkse bestuursetentjes,
nadenken over cadeautjes voor de dag van de leraar,
nadenken over cadeautjes voor afzwaaiende bestuursleden,
werven van nieuwe bestuursleden (poeh…),
de geweldige pakken van meester Rob,
de interessante en nooit saaie verstandhouding met de MR,
een taai traject rondom de wijziging in de governancestructuur,
de werving van een nieuwe directeur-bestuurder,
een grootscheepse verbouwing van het mooie pand aan de Jagthuisstraat,
pittige ALVs met betrokken ouders,
gezellige borrels na afloop van deze pittige ALVs,
voorbereiden van Inspectiebezoeken,
lastige discussies over wie nou waarover gaat (bestuur, directie, team of ouders)
en prachtige discussies over waar het uiteindelijk echt over gaat:
goed onderwijs voor alle leerlingen van de VOS!

Marije Boonstra, Bestuurslid 2014-2020