100 verhalen

Niet alleen mijn dochters Debbie en Tessa (Borst) hebben genoten van de tijd bij VOS, ook ik als moeder heb die periode met veel plezier beleefd en heb er dierbare vriendinnen aan over gehouden. Debbie kwam daar als vierjarige in 1991 en Tessa volgde in 1995. Debbie was zo blij dat ze eindelijk naar school mocht. Ik weet haar eerste dag nog goed. Ik was een beetje nerveus maar amper binnen in de klas zei ze: ‘Ga maar weer naar huis mama!’. Ze vond het geweldig en toen ze eenmaal in de bovenbouw zat, gaf ZIJ zelfs antwoord als iemand binnen kwam en een vraag stelde aan de juf of meester.

Tessa was meer van de afdeling ‘ondeugend’ en was de enige leerling in de geschiedenis van de VOS die al in haar eerste week bij de kleuters op de gang moest gaan staan. Ze vond het heel grappig om in de pakjes melk te knijpen zodat er een soort melk fontein ontstond. Juf Bergijk vond het minder grappig! Overigens was Tessa in latere jaren regelmatig te vinden in de gang, onder de bel! Onder het wakend oog van Johan van Oldenbarnevelt…

Ik hielp graag op school en was vaak aanwezig op woensdagochtend bij de bibliotheek. De VOS beschikte over een groot aantal mooie en interessante boeken. Naast leesboeken waren er ook boeken met informatie voor het maken van o.a. spreekbeurten. Er was toen nog geen lentekriebels project van de overheid maar wekelijks een lentekriebels moment. Het populairste boek van heel de bieb, met een lange wachtlijst, was namelijk Seks en Zo. De gelukkige – die aan de beurt was om het boek te lenen – stond na het in ontvangst nemen met een aantal vriendjes of vriendinnetjes in een hoekje te giechelen.

Toen beide dochters naar de middelbare school gingen heb ik de VOS en het kletsen met andere moeders op de hoek van de straat echt gemist. Wij woonden tegenover de Jagthuisstraat op de Beukelsdijk. Mijn moeder logeerde regelmatig bij ons en ze vond het heerlijk om bij het raam te zitten wanneer de school uitging, kijkend naar de gezellige drukte van overstekende, vrolijk kletsende kinderen en ouders.

Jackie Gannon, Ouder 1991-2003