100 verhalen

In mei 1987 ben ik op de VOS gaan werken. Na een proefles geschiedenis mocht ik komen invallen in verband met het zwangerschapsverlof van één van de leerkrachten. De eerste dag in groep 6 werd mij door één van de meisjes verteld dat ze gestemd hadden, want er had nog iemand een proefles gegeven. En de groep had niet voor mij gestemd, maar voor de andere leerkracht!
De week daarop kreeg ik van hetzelfde meisje een bonbon die ik even op mijn bureau legde. Ik stond op het bord te schrijven (ja gewoon nog met krijt) en stond met mijn rug naar het bord. Vervolgens nam ik een hap van de bonbon. Die bleek gevuld met zout!! Ik liet niets merken en liet de bonbon in de prullenbak vallen. Toen vroeg de leerling: “Juf, hoe was de bonbon?” “Heerlijk” zei ik toen. Verbaasde gezichten!

In augustus kreeg ik een reguliere aanstelling, in groep 3. In het begin had ik groepen van 36 leerlingen! Maar ik heb daar jaren met heel veel plezier les gegeven. De enthousiaste reacties van de kinderen als ze ontdekten dat ze konden lezen!

Daarna heb ik nog een aantal jaren in groep 5 les gegeven. Een hele leuke herinnering daaraan was het schoolkamp in Echten, waar ik samen met Anita ’s avonds het eten klaar maakte. Vooral onze macaroni viel erg in de smaak. Een meisje dat opgegeven had dat ze geen macaroni lustte, heeft die avond 3 keer opgeschept! Terug in Rotterdam, was het eerste dat ze tegen haar moeder zei: “Die macaroni van juf Anita en juf Hetty lust ik wel, die was zo lekker!”

De laatste jaren heb ik in groep 8 les gegeven. En ook daar voelde ik mij als een vis in het water. Ik heb genoten van de jaren in groep 8. De schoolkampen op Vlieland droegen daar zeker aan bij. Het was heerlijk om te zien dat kinderen die thuis nauwelijks buiten speelden, hier heerlijk konden ravotten en hutten bouwen.

In mijn tijd op de VOS heb ik ook andere taken gekregen. Ik ben IB-er en adjunct-directeur geweest. geweest. Vervolgens heb ik het Anglia project op school geïntroduceerd. De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 deden elk jaar op verschillende niveaus examen met prachtige resultaten: veel leerlingen slaagden met distinction. We hebben ook een aantal dagen een groep middelbare scholieren uit Chichester op bezoek gehad. Zij gaven workshops en aan het eind waren er verschillende optredens in de gymzaal. Op een gegeven moment zag ik een aantal jongens uit mijn groep giechelen en wijzen naar een van de Engelse meisjes. Het bleek dat ze een rode string aan had. Haar broek zat heel laag, dus de string was vol in beeld.

De laatste jaren heb ik als vakleerkracht Engels gewerkt. Bij de kleuters was dat erg leuk. Kleuters die ik tegen kwam zeiden dan:”Hello, my name is ….” In oktober 2014 ben ik met pensioen gegaan, na 27 jaar op de VOS en 40 jaar met ontzettend veel plezier in het basisonderwijs gewerkt te hebben.

Hetty de Heer, Leerkracht/Intern begeleider/Adjunct-directeur 1987-2014